Забелязано в Монтана ®
4 months ago

https://bit.ly/3f01t7l

Мечтата под Петрохан
В края на 2020 г. е завършено предпроектното проучване, сега ще се прави екооценка, а финансиране за тунела засега няма

Парк "Огоста " гр.Монтана... по залез🌅💚🌲

https://bit.ly/3eWzO7c

Две години след обещанието за строежа му, не е ясно откъде биха могли да се намерят средства за финансирането на проекта. Обсъждани са и три варианта на проекти за тунела.
Подробни точки, през които преминават вариантите на трасета на пътя, не са посочени.