Политика за поверителност

Лични данни, които Вие предоставяте:

Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето на личните Ви данни при използването на сайтовете не е задължително, освен ако желаете да си направите доброволна регистрация.

Личните данни, които събираме при извършена от Вас доброволна регистрация са: име и фамилия, дата на раждане, имейл адрес, телефонен номер и/или други. Това е информация, която следва да посочите, за да може да си направите регистрация в конкретен сайт и чрез която може да бъдете идентифициран лично.

Също така събираме и друга информация, която Вие можете да предоставите доброволно, по Ваша преценка, и предоставянето й не е предпоставка за регистрация на профил в съответния сайт. Такава информация не Ви идентифицира лично, например: пол, интереси, хобита и подобни. Такива данни, посочени в профила на потребителя (Вашият профил) се пазят по Ваше желание с цел презентирането Ви пред останалите потребители на съответния сайт. Вие можете да ги коригирате и/или заличите във всеки един момент от профила си.

Когато предоставяте публично лична информация в сайтовете ни, следва да имате предвид, че тя може да бъде видяна от други посетители на същите сайтове и ние нямаме възможност да предотвратим по-нататъшното й използване от тях.

Целите на събирането на посочените лични данни са описани по-долу в настоящата политика за поверителност и защита на личните данни.

Лични данни, които се събират автоматично:

Когато посещавате някоя от уеб страниците ни, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично. Обобщена информация - Log Files - както много други сайтове ние получаваме информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:

Бисквитки (‘Cookie'):

това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието с наш или друг сайт.

Цели на обработка на личните Ви данни:

youshare.bg обработва личните Ви данни само за целите, описани по-долу:

• за регистрация и управление на профила Ви, включително, за да ползвате услуги, изискващи регистрация в нашият сайт и комуникация с Вас, включително, за разрешаване на спорове и отстраняване на проблеми;
• за измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в сайтовете на youshare.bg с цел подобряване на нашите продукти;
• за маркетингови цели, свързани с активности на съответния уебсайт;
• да Ви изпращаме маркетингови съобщения и информация на трети страни, когато изрично сме получили Вашето съгласие за това.

Oбработване на лични данни на лица под 16 години:

Разбираме значението на това да се предприемат допълнителни предпазни мерки за защита на неприкосновеността и безопасността на децата. Съобразно с това, деца на възраст под 16 години нямат право да си създават профили в сайтовете на youshare.bg без изричното съгласие на свой родител/настойник. Ние ще изтрием всеки акаунт в youshare.bg, който е създаден от дете на възраст под 16 години без разрешение на родител/настойник, в най-кратък срок, след като сме информирани за това.

Ако сте на възраст под 16 години, моля, не изпращайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други. В случай, че научим, че сме събрали лична информация от дете на възраст под 16 години без съгласието на родител/настойник, ще изтрием тази информация възможно най-бързо. Ако смятате, че може да имаме информация от или за дете под 16 години, моля, свържете се с нас чрез формата за контакти.

Какво правим, за да защитим личните Ви данни:

Ние полагаме сериозни усилия, за да гарантираме сигурността на нашят уеб сайт. Данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет). SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет.

Паролата, която предоставяте при регистрацията си в уебсайта ни, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашата лична информация.

Запазването на поверителността и сигурността на личната Ви информация е с най-висок приоритет и ограничаваме достъпа до нея само на онези служители на youshare.bg, които трябва да влязат в контакт с нея, за да изпълнят своята роля и да дадат възможност на услугите ни да Ви бъдат предоставени. Ние ще запазим Вашата информация поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.

Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира ефективното функциониране на нашият уеб сайт. В общия случай , съхраняваме Вашите лични данни докато съществува Вашият профил в даден сайт или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.

Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство. Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Ние можем да променим цялата или всяка част от нашия Уебсайт, включително чрез добавяне, премахване или промяна на всяко съдържание, включително потребителско съдържание, по всяко време по наша преценка. Може да Ви уведомим предварително, но не сме задължени за това, освен ако сме задължение по закон или друг нормативен акт.

Нашият уебсайт може да не е достъпен по всяко време. Можем да променяме, спираме или оттегляме съдържание или ограничаваме достъпа до нашия Уебсайт по всяко време по наша преценка независимо дали временно или постоянно, включително заради поддръжка и други технически причини. Може да Ви уведомим предварително, но не сме задължени да правим това.

Тъй като Уебсайтът е софтуерно базирана услуга, възможно е той да страда от грешки или други технически проблеми. Въпреки, че полагаме усилия да отстраняваме тези проблеми своевременно, не носим отговорност да поддържаме Съдържанието или нашия Уебсайт, да правим корекции или актуализации.

Силно препоръчваме да проверите пригодността и съвместимостта на Вашата компютърна система преди да използвате нашия Уебсайт, включително да вземете разумни мерки, за да се предпазите от проблеми със сигурността, например чрез инсталиране на антивирусен софтуер. Ако решите да изтеглите или копирате материали от нашия Уебсайт, правите това на свой риск. Ние не поемаме отговорност за каквито и да било повреди или вируси, които биха могли да засегнат Вашето компютърно оборудване или друга собственост поради Вашия достъп до, използване или изтегляне на какъвто и да е материал от този Уебсайт или в случай на незаконно проникване или намеса в неговите системи.

Нашият Уебсайт е динамична среда и от време на време могат да възникнат неточности и грешки. Ние не носим отговорност за (и не е задължително да се съгласяваме и одобряваме) Вашето или всяко друго съдържание, предоставено от потребители на нашия Уебсайт. Затова трябва да се отнасяте с особено внимание, когато използвате такова съдържание. Винаги търсете съвет от специалист, ако е необходимо. Позоваването на материали от нашия Уебсайт е на Ваш собствен риск.